ברית מילה שנדחתה

כשהברית נדחית אחרי היום השמיני, האם אפשר לדחותה עוד קצת?

כשהברית נדחית אחרי היום השמיני, האם אפשר לדחותה עוד קצת, משיקולים של מציאת אולם מתאים,נוחות האורחים וכד'? 

זמנה של מצוות מילה הוא ביום השמיני ללידת התינוק, ואינה נדחית אלא בשל חשש סכנה לתינוק, או כאשר המילה אינה דוחה את השבת או החג (כמו בתינוק שנולד בניתוח קיסרי).

מילה שלא בזמנה אינה דוחה את השבת, אך ברגע שאפשר למול – אסור להשאיר את הילד ערל אפילו יום אחד נוסף, כי מצוות המילה חשובה מאוד, שנכרתו עליה י"ג בריתות בין הקב"ה לאברהם אבינו, וחייבים להזדרז לקיימה, שלא ויתר הקב"ה עליה למשה רבנו כשאיחר למול את בנו שעה אחת, אף-על-פי שהיו בדרך (שמות ד,כד).

יש קהילות הנוהגות שאם היום הראשון שאפשר למול בו "מילה שלא בזמנה" חל ביום חמישי או שישי, דוחים את הברית ליום ראשון, כדי שלא יחללו עליו את השבת אם יסתכן (כפי שעלול לקרות) בתוך שלושה ימים למילה. אבל אם התאריך חל סמוך ליום טוב, שהוא קל יותר משבת, לא הנהיגו זאת.

אך פוסקים רבים לא נהגו בדחייה זו כלל, וכן דעת הרבי שליט"א מליובאוויטש שיש למול מיד כשהדבר מתאפשר, גם בימי חמישי ושישי.