מתפללים בחב"ד

התפילות מתקיימות בבית חב"ד בקניון הבאר - קומת הכניסה

ימות החול: מניין מנחה מתקיים כל יום ב 13-30 . 

ערבית לבעלי העסקים בקניון - לא בשעות קבועות.

תפילות בשבת:

מנחת ערב שבת   10 ד' אחרי הדלקת נרות . שעור ותפילת שבת.

בוקר שבת:

9:00 שיעור חסידות, קפה+מזונות. 

תפילת שחרית  10:00 (לא לשכוח לקרות קריאת שמע בזמנה). 

12:30 התוועדות.   מנחה 13-15

סדר ניגונים שעה לפני צאת השבת. ערבית בזמנה

שימו לב! בשבת הקניון סגור, על כן הכניסה תהיה אז 

מהחניה האחורית הפונה לכיוון שכונת משהב