תספורת בגיל 3

מהי התספורת הראשונה?

בקרב עדות רבות בישראל נהוג שלא לספר את שערות הילד עד לגיל שלוש, אז עורכים טקס תספורת חגיגי. ישנם המכנים אותו בשם 'חלאקה' (תספורת בשפה הערבית) או 'אפשערניש' (בשפת האידיש). בישראל, רבים נוהגים לחגוג את התספורת ליד קברו של רבי שמעון בר יוחאי שבמירון, אך ניתן לחגוג את התספורת בכל מקום.

כיצד: קרובי משפחה וידידים מתכנסים יחדיו כדי לחגוג את האירוע החגיגי. במהלך האירוע גוזרים את שערות ראשו של הילד, אך מקפידים שלא לגזור את ה'פיאות', קווצות השיער הסמוכות לאזניים אותם לא גוזרים, כפי שנאמר בפסוק "ולא תקיפו פאת ראשכם.

רעיונות נוספים: המשתתפים מעניקים לחתן השמחה מטבע כדי לתת לצדקה; חתן השמחה בן ה-3 אומר פסוקים מן התורה ומדרשי חכמינו זכרונם לברכה.

נהוג כי מיום התספורת ואילך הילד לובש כיפה וציצית ("טלית קטן") ואומרים עמו ברכות השחר, ברכת המזון וקריאת שמע.

באירוע התספורת מאחלים להורים המאושרים: יהי רצון שתזכו לגדל את ילדכם לתורה, לחופה ולמעשים טובים ולגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומייד ממש!