חודש תשרי - החגים כאן

תפילות יום הכיפורים בתוך קניון ה'באר'

שמרנו לכם כסא

פתוח לכולם – ממוזג - כסאות ללא תשלום

בתוך המתחם - בקומה הראשונה

 לוח זמנים תשע"ח:

כניסת הצום (והדלקת נרות) 18:07

כל נדרי ותפילת ליל יום כיפור  18:30

שחרית: 10:00 (קריאת שמע עד 9:30)(שעור: 9:15)

יזכור: לערך 12:30      מנחה: 16:45

נעילה:18:15   צאת הצום(והשבת):19:03

מקומות לגברים ונשים - ישיבה נפרדת
מנהג פדיון  הכפרות

נותנים סכום שווה ערך לתרנגול (לפחות 25 ש') על כל אחד מבני ביתו

אומרים הנוסח ומסובבים מעל הראש.

שמות המשתתפים מתברכים בברכה מיוחדת גם ליד הספר תורה

מבקשים "לעקאח"

לקעח הוא עוגיה מהולה ביין מכוסו

של הרבי מליובאוויטש  מלך המשיח שליט"א סגולה וברכה לשנה טובה וגאולה!

את ה"לעקאח"  נהוג לבקש, בכדי שבאם ח"ו, נגזר עלינו שנצטרך

למתנת בני אדם, הרי שבבקשה זו יצאנו ידי חובתנו.

ה"לעקאח" מהווה גם סגולה לרפואה וניתן לערבבו יחד עם מאכלים

שונים וליתנו לחולה וכדו'. יש לסיימו עד חג הפסח, כיון שלא ניתן למוכרו במכירת חמץ.