חגי תשרי זמנים ואירועים

תשפ"ב - תהא שנת פלאות בכל

לוח זמנים לתפילות בראש השנה בבית חב"ד בבאר

ערב החג לא לשכוח- קבלת הידור נוסף לפני ראש השנה - כתיבת פדיון נפש* לרבי שליט"א מלך המשיח - *להדליק נר שידלוק  48* שעות ממנו ידליקו נרות יום ב דר"ה =- 4.מזמן המנחה מתחילים להרבות ב*תהילים*(וכך בכל הב' ימים)

 • יום שני בערב
 • 18:37 הדלקת נרות- הנשים מברכות להדליק נר של יום הזכרון+שהחיינו
 • 18:45 מנחה ושיעור בענייני ראש השנה
 • 19:00 אמירת תהילים כמנהגנו
 • 19:30 תפילת החג עם ההוספות לעשרת ימי תשובה

 • יום שלישי - א' דראש השנה
 • 7:45 יציאה למקווה (באשלים) - 8:45 שיעור במאמר לראש השנה - *9:15*  שחרית (הודו)
 • 11:00 *(לערך)* תקיעת שופר - סיום שחרית לערך 12:15.  *קידוש ומזונות* - 
 • *16:00* הכנת  המערב לגאולה ע"י תקיעת שופר - להמונים בפארקים וכו'
 • *17:30* תשליך ומנחה בבית חב"ד בקרית ראשון ווהמשך מבצע שופר בשכונות המערב
 • *אחרי 19:30* הדלקת נרות חג לנשים+ברכת שהחיינו
 • בהעברה מאש דולקת - 19:45 מעריב ליל שני של ראש השנה
 • יום רביעי – ב' ראש השנה
 • סדר שחרית-מבצע שופר ומנחה כמו ביום א דראש השנה - 18:00 התוועדות – חיבור היום טוב עם 'עשרת ימי תשובה" -  
 • יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


מנהג פדיון  הכפרות

נותנים סכום שווה ערך לתרנגול (לפחות 25 ש') על כל אחד מבני ביתו - אומרים הנוסח ומסובבים מעל הראש.- שמות המשתתפים מתברכים בברכה מיוחדת גם ליד הספר תורה

מבקשים "לעקאח"

לקעח הוא עוגיה מהולה ביין מכוסו של הרבי מליובאוויטש  מלך המשיח שליט"א סגולה וברכה לשנה טובה וגאולה! - את ה"לעקאח"  נהוג לבקש, בכדי שבאם ח"ו, נגזר עלינו שנצטרך

למתנת בני אדם, הרי שבבקשה זו יצאנו ידי חובתנו. -ה"לעקאח" מהווה גם סגולה לרפואה וניתן לערבבו יחד עם מאכלים שונים וליתנו לחולה וכדו'. יש לסיימו עד חג הפסח, כיון שלא ניתן למוכרו במכירת חמץ.

תפילות יום הכיפורים בתוך קניון ה'באר'

שמרנו לכם כסא  - פתוח לכולם – ממוזג - כסאות ללא תשלום

באולם ליד הבית חב"ד

 
לוח זמנים תש"פ:

כניסת הצום (והדלקת נרות) 17:50

כל נדרי ותפילת ליל יום כיפור  18:15

שחרית: 10:00 (קריאת שמע עד 9:30(שעור: 9:15)

יזכור: לערך 12:30      מנחה: 16:45

נעילה:17:45   צאת הצום(והשבת):19:05

מקומות לגברים ונשים - ישיבה נפרדת