עזרה לנצרכים לחגי תשרי

לצרכי החג בשמחה וטוב לבב

 לשיחה עם בית חב"ד

בית חב"ד מסייע למשפחות נזקקות ומחלק מוצרי מזון על מנת להביא את שמחת השבת והחג לכל בית בישראל. - תרומתך תעזור לנו להמשיך ולהוסיף בפעילות ובכך תהיה שותף לעשייה קדושה זו. ניתן לתרום או לקבל מאיתנו כתובת משפחה נצרכת על מנת שתרכשו אתם עבורם ותביאו אליהם העזרה.