הבחירות שלא נגמרות

גל רעידות אדמה פוליטיות עובר על הארץ - עשר פעמים התחלפו הממשלות בשניים וחצי העשורים האחרונים. לא השחיתות השלטונית הגואה היא שגרמה לכך, גם לא התופעה המדהימה של שינוי אידאולוגיה אצל נבחרי השלטון. משהו מאוד לא הגיוני קורה כאן.

לדף היעודי  הבחירות שלא נגמרות