קמפיין מכירות מיוחד

50% הנחה עד פסח שני

"ה'דרך ישרה' הקלה והמהירה ביותר מבין כל דרכי התורה" (דבר מלכות תזו"מ התנש"א)

ידועה הוראתו של הרבי שליט"א מלך המשיח ללמוד ענייני משיח וגאולה שזוהי ה'דרך ישרה' הקלה והמהירה מכל דרכי התורה ע"מ להביא את המשיח והגאולה.

באזרחים במדינת המשיח שמו למטרה להוציא לאור ספרים ופרסומים העוסקים בנושא בכדי שכל אחד ואחת יוכלו לגשת ללימוד זה ולשתף ולהעביר אותו הלאה.

ועכשיו יצאנו בקמפיין מכירות מיוחד, בהנחות גדולות ובפחות ממחירי עלות, על כל הספרים והפרוייקטים שהוצאנו לאור.

ובעז"ה וכדבר כ"ק אד"ש מה"מ ,על ידי ההשתדלות האחרונה בלימוד ענייני משיח וגאולה", נפעל את התגלות הרבי שליט"א מלך המשיח ותיכף ומייד ממש.

לצפיה בספרים ובפרוייקטים - לחצו

  לשליחת ווטסאפ - לחצו     לשיחה איתנו - לחצו