קמפיין מכירות מיוחד 50% הנחה

לספרי משיח וגאולה

*העצה כדי לחיות את ימות המשיח - לימוד התורה בעניני משיח וגאולה*

ידועה הוראתו של הרבי מליובאויטש מלך המשיח שליט"א ללמוד ענייני משיח וגאולה על מנת שיתחילו "לחיות" בעניני משיח וגאולה.

באזרחים במדינת המשיח, שמנו למטרה , להוציא לאור ספרים ופרסומים העוסקים בנושא בכדי שכל אחד ואחת יוכלו לגשת ללימוד זה ללמוד ולקרוא בו, ואף לשתף ולהעביר אותו הלאה.

ועכשיו יצאנו בקמפיין מכירות מיוחד של 50% הנחה, ובפחות ממחירי עלות, על כל הספרים והפרוייקטים שהוצאנו לאור, וזאת על מנת להנגיש את הלימוד בנושא זה לכל אחד ואחת..

ובעז"ה וכדבר כ"ק אד"ש מה"מ ,על ידי ההשתדלות האחרונה בלימוד ענייני משיח וגאולה", נפעל את התגלות הרבי שליט"א מלך המשיח והגאולה האמיתית והשלימה ותיכף ומייד ממש.

וזו לשונו הק' של הרבי בשיחת פ' בלק התנש"א:

 "למרות ה"שטורעם (הרעש)" בתקופה האחרונה.. רואים שישנו קושי ("עס קומט אן שווער") להחדיר הכרה והרגשה שעומדים על סף ימות המשיח ממש ועד שיתחילו "לחיות" בעניני משיח וגאולה..

והעצה לזה - ע"י לימוד התורה בעניני משיח וגאולה, כי, בכח התורה (חכמתו של הקדוש-ברוך-הוא שלמעלה מהעולם) לשנות טבע האדם, שגם כאשר מצד הרגש שלו נמצא עדיין חס-ושלום מחוץ לענין הגאולה (כיון שלא יצא עדיין מהגלות הפנימי), הרי על-ידי למוד התורה בעניני הגאולה מתעלה למעמד ומצב של גאולה, ומתחיל לחיות בעניני הגאולה, מתוך ידיעהו הכרה והרגשה ש"הנה זה בא".

לצפיה בספרים ובפרוייקטים - לחצו

  לשליחת ווטסאפ - לחצו     לשיחה איתנו - לחצו