ספרים שצריכים

  • ספר התניא  נקרא גם לקוטי אמרים או ספר של בינונים והוא ספר היסוד של תורת חסידות חב"ד ואחד מספרי היסוד של החסידות הכללית. הספר סוקר את נפש האדם ומנתח את תהליכיה שיובילו לעבודת השם, תוך מתן כלים להתגבר...

    קראו עוד
  • דבר מלכות הינו השם שניתן לשיחותיו של הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח מהשנים תנש"א-תשנ"ב. שיחות אלו מיוחדות בתוכנם, בהם מבאר הרבי איך כל פרט ופרט קשור לגאולה. יחודיות נוספת ומשמעותית יש להוראות המיוחדות...

    קראו עוד
  • מהם "האגרות קודש"?מאז עלייתו לנשיאות ועוד לפני כן, כתב הרבי מלך המשיח שליט"א אלפי תשובות לאנשים שפנו וביקשו את עצתו, הדרכתו וברכתו. מגוון הנושאים שבמכתביו מתייחס לכל תחומי החיים.וכולל: תורה, חברה, חינוך, משפחה, מדיניות,...

    קראו עוד