אגרות קודש

מהם "האגרות קודש"?

מאז עלייתו לנשיאות ועוד לפני כן, כתב הרבי מלך המשיח שליט"א אלפי תשובות לאנשים שפנו וביקשו את עצתו, הדרכתו וברכתו. מגוון הנושאים שבמכתביו מתייחס לכל תחומי החיים.וכולל: תורה, חברה, חינוך, משפחה, מדיניות, פרנסה, עסקים, צבא, אומנות ועוד ועוד..

בשנת תשמ"ז הורה הרבי שליט"א מלך המשיח להתחיל להוציא לאור מכתבים אלה, כחלק מסדרת הספרים "אגרות קודש".ואכן מאז כבר יצאו לאור 30 כרכים כאלה.

 

על כן, כאשר עומדים לפני החלטה בענין עיקרי או חשוב, לפני צעד חדש בחיינו, הדרך הבטוחה להצלחה היא לפנות לרבי לקבל הסכמה וברכה. וכפי שאומר זאת הרבי באחד ממכתביו לגבי חותנו הרבי הריי"ץ בתקופת נשיאותו:

"יש רבי בישראל, ואין הוא נכנס במגבלות הטבע, והרוצה ללכת לבטח דרכו... בהנהגת הבית, וכו' - לא ירים את ידו מבלי לשאול את פי הרבי... שהרבי אמירתו אמירה וברכתו ברכה... איש נמצא במבוכה או עומד לפני פתרון שאלת חיים עיקרית... (עליו לדעת כי) לא אלמן ח"ו (חס ושלום) ישראל. יש לך את מי לשאול... אין לו להשען כלל לא על בינת עצמו ולא על השדכן ולא על... שאין כל אלו אלא ענינים מסופקים, ויש לו דרך ודאית לפתור את ספקותיו... עשה ע"פ דבריו ואז תצליח..."