כותבים לרבי שליט"א

יעוץ וברכה מהרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח דרך ה'אגרות קודש'

לכל אחד מאתנו ישנן התלבטויות, רגעים בהם אנו זקוקים כל כך להכוונה, לעזרה, למישהו שיורה לנו מה לעשות כדי שיהיה טוב, לא רק לעכשיו, אלא גם לעתיד.

יש לנו פתרון. כותבים לרבי  ובעז"ה תדעו מה לעשות - עיצתו, ברכתו והדרכתו תסיר את הספיקות וההתלבטויות.

כל זאת באמצעות ה"אגרות קודש".  מה הם 'אגרות קודש'?

רבבות כבר פנו באמצעות אפיק זה ונענים בתשובות מדויקות להפליא וזוכים להיוושע בניסים גלויים.

לכתיבה לרבי: התקשרו לבית חב"ד בבאר 03-9619770 ותאמו פגישה עם הרב פינחס שליח הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח.

  לשיחה איתנו - לחצו  לשאלות בווטסאפ - לחצו