פדיון נפש וקבלת הידור

כותבים לרבי שליט"א בבית חב"ד

לקראת השנה החדשה – כותבים "פדיון נפש" ומקבלים הידור נוסף

 לשאלות בווטסאפ - לחצו  לשאלות - לחצו לשיחה איתנו

מנהג יהודי מדורי דורות לכתוב לרבי 'פדיון נפש' (או בקיצור פ"נ) לקראת השנה החדשה. אנו מבקשים בו שהרבי יתפלל בעדינו לשנה טובה ומתוקה.

כמו כן נהוג לקבל על עצמינו הידור מצוה - מה שבטח ימשיך כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

בבית חב"ד נשמח לסייע בידכם ולהדריככם בעניינים אלו.

כנסו עוד היום.

לקבלת קהל : 9:30-14:00    16:30-19:00  

למקרים מיוחדים: בשעות הבוקר ר' שלמה 050.875.7732. 

בשעות אחה"צ ר' שמחה 054.844.4155