ג תמוז - חג הגאולה

אנחנו הדור השביעי - הראשון לגאולה

רבי שליט"א מלך המשיח קיבל את האדמורו"ת בשנת 1951 ומיד הודיע כי זהו הדור האחרון של תקופת הגלות והדור האחרון שיזכה לגאולה.

ברעיון זה מחזיק הרבי במשך שנים ארוכות ואף פועל רבות למימושו ברחבי העולם. הוא הצליח לקרב לבבות של מאות אלפי יהודים ולהצית בקרבם את הניצוץ היהודי. כ- 200 כרכים הודפסו מתורתו של הרבי, אשר העניק את עצותיו והנחיותיו לגדולי עולם כמו גם לפשוטים שבהם. ואכן, הרבי מקיים את התנאים שהתנתה המסורת לגבי המשיח.

גם נבואותיו לגבי מאורעות שקרו בעולם, התממשו. נוספה לכך היותו הדור השביעי לאדמורו"ת חב"ד. בשנים תש"נ-תשנ"ב(1990-1992) הכריז הרבי מפורשות כי עת הגאולה הגיע. בחודש ניסן תשנ"ב הוציאו גדולי התורה הודה ופסק דין המודיע, מכתיר ומחייב את הרבי כ"מלך המשיח". הכרזת קריאת המשיח בפניו של הרבי לאורך שנת תשנ"ג זוכה לעידודו המלא.

רבים רבים מעם ישראל, מאמינים ובטוחים כי הרבי מליובאוויטש אכן מקיים באישיותו את כל מאפייני המשיח ואף פעולותיו המוצלחות בקירוב יהודים אל עצמם ואל אלוקיהם, מדברת בעדו. משום כך, הגאולה קרובה מאד לבוא, וכדברי הרבי "לא זו בלבד שסוף הגאולה לבוא, אלא שהגאולה עומדת כבר על סף הפתח, ומחכה לכל אחד ואחת מישראל שיפתח את הדלת".

האם הרבי מלובאוויטש – הרב מנחם מענדל שניאורסון – רבם של חסידי חב"ד ונושא הערצה למיליוני בני אדם בעולם הוא המשיח המצופה והמיוחל? רבים חושבים שכן ויש להם כמה סיבות טובות לכך.