ראש השנה בבית חב"ד

תפילות - שופר - תשליך

ראש השנה תשפ"ב - זמני התפילות והשיעורים

 בבית חבד בקניון הבאר

 ערב החג לא לשכוח

 • התרת נדרים – פרוזבול - קבלת הידור נוסף לפני ראש השנה
 • פדיון נפש לרבי שליט"א מלך המשיח
 • להדליק נר שידלק  48 שעות ממנו  ידליקו נרות יום ב דר"ה
 • מזמן המנחה מתחילים להרבות בתהילים(וכך בכל השני ימים דראש השנה)

 • יום שני בערב
 • *18:36* הדלקת נרות- מברכות להדליק נר של יום הזכרון+שהחיינו
 • 18:45 מנחה ושיעור בענייני ראש השנה
 • 19:15 אמירת תהילים כמנהגנו
 • 19:45 תפילת החג עם ההוספות לעשרת ימי תשובה
 • לשנה טובה תכתב ותחתם

 • יום שלישי - א' דראש השנה
 • 7:45 יציאה למקווה  8:30 שיעור מאמר ראש השנה
 • *9:15*  שחרית (הודו)
 • 11:00 *(לערך)* תקיעת שופר  -  סיום שחרית לערך 12:30  *קידוש ומזונות*
 • 17:00: מבצע שופר ותשליך במערב – מתחילים בקרית ראשון 
 • 17:00 מנחה בבית חבד בקרית ראשון - תשליך

 • *אחרי 19:33* הדלקת נרות חג לנשים+ברכת שהחיינו
 • בהעברה מאש דולקת
 • 19:45 מעריב ליל שני של ראש השנה
 • יום רביעי – ב' ראש השנה
 • סדר שחרית - מבצע שופר ומנחה כמו ביום א דראש השנה
 • 18:30  התוועדות – חיבור היום טוב 
 • עם 'עשרת ימי תשובה"
 • יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לעוד אפשרויות לשאלות - לחצו לשיחה איתנו לשאלות בווטסאפ - לחצו

לפעילויות סוכות וכו' - עדכון בהמשך