פדיון כפרות וקבלת לקעח

בקרית ראשון ובנאות שקמה

מוזמנים להגיע לבתי חב"ד בקרית ראשון ובנאות שקמה.

פתוח כל יום עד 20:00 ובערב החג  עד 13:00

לשיחה איתנו  להודעות בווטסאפ

עוגיית "לעקאח" מהולה ביין מכוסו של  הרבי שליט"א מליובאוויטש  מלך המשיח

מבית חב"ד במערב ראשל"צ 

ה"לעקאח" הינו חתיכה מעוגת דבש - המנהג לבקש(ולקבל) את "לעקאח" הינו בכדי שבאם ח"ו נגזר עלינו להזקק למתנת בני אדם, הרי שבבקשה זו יצאנו ידי חובתנו. ה"לעקאח", העשוי מעוגה מתוקה, מהוה סגולה לשנה טובה ומתוקה, כמו"כ הוא גם סגולה לרפואה וניתן לערבבו יחד עם מאכלים שונים וליתנו לחולה וכדו'.

את ה"לעקאח" יש לאכול עד חג הפסח, כיון שאסור למוכרו במכירת חמץ.

לשאלות: פנו לבית חב"ד בקניון הבאר ובקרית ראשון 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד