תפילות יום הכיפורים תשפ"ב

בקניון הבאר נאות שקמה

כולם מוזמנים להשתתף בתפילות יום הכיפורים בבית חב"ד בקניון הבאר

אין צורך להירשם או לרכוש כסא.

התפילה באולם גדול וממוזג בצמוד לבית חב"ד בקניון הבאר והכניסה מהשער הראשי של הקניון(שער מגה לשעבר). - שמירה על תקנות משרד הבריאות.

זמני התפילה:

כניסת הצום 18:24 / כל נדרי 19:00

שחרית 10:00 / יזכור 12:30

מנחה 17:00 / נעילה 18:15

צאת הצום 19:27

לשיחה איתנו  להודעות בווטסאפ