הנביא בדורנו

לראות את העתיד

"ימות המשיח בהם אנו נמצאים, רק צריך לפקוח את העיניים", כך אומר  הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א, כל הקורה עמנו בתקופה זו הוא חלק מתהליכי גאולה.

מתוך הספר 'לכל אדם מגיעה תשובה' - להצצה

הרבי מציין לדברי המדרש כי הפסוק בתהילים (ב, א): "למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק" – המתאר את ריגושן של אומות העולם נגד ישראל בניסיון לפגוע בשלמות הארץ, נאמר בקשר לגאולה.

יתרה מזאת, חז"ל אומרים שזהו סימן על  בואו של מלך המשיח. שנאתם הגוברת של שכנינו הערבים, שהחריפה בעת האחרונה, מתאימה לדברי הזוהר כי בערב הגאולה ממש עתידים בני ישמעאל לעורר מלחמות בעולם. גם 'בעל הטורים' כותב כי "כשייפול ישמעאל באחרית הימים, אז יצמח בן דוד".

אין ספק כי מצבנו הבלתי ברור, כמו התחושה כי אנו בפני מהפכה עולמית, היא בעצם תחושת הגאולה הקרבה.

הכל נאנחים: אילו רק היה לנו 'חוזה', אדם היודע לחזות דברים העתידים לקרות, שהיה מזהיר אותנו מפני שגיאותינו.

אלא שיש 'חוזה' כזה - הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח, שראייתו את העתיד לקרות, עולה עשרת מונים על כשרונות של שפני-הנסיון בחוגי הפסיכולוגיה אוניברסיטאות, המתבקשים לנחש איזה קלף שולף הנסיין מעבר לקיר.

כל נסיון להסביר במונחים מדעיים, פסיכולוגיים או אחרים את כוחו של הרבי מליובאוויטש לראות את העתיד, לא יצלח. הרבי עצמו הסביר לא פעם, כי מקורן של נבואותיו ותחזיותיו, הוא בכוח האלוקי שהושפע עליו, כדי שיוכל להביט על הנעשה בעולם בראייה שלמעלה מגדר הטבע. את פרסומה של יכולת זו, מסביר הרבי בצורך לחשוף לפני באי העולם את תהליך הגאולה הממשמשת ובאה, במטרה לזרז את ביאת הגאולה.    

 לתוכן ומגזין מתחדש - לחצו

תכונה אלוקית 

רבים היודעים על כוחו של הרבי, טוענים כי לא מדובר בנבואה, כיוון שחז"ל כבר קבעו, כי "משחרב בית המקדש ניטלה נבואה מישראל". לכל היותר, הם אומרים, מדובר  ביכולת רצונית לשלוט בתכונה אינטואטיווית וכדומה - אלא שהמקורות מציגים בעניין זה עמדה אחרת.

הרמב"ם, הנחשב בחוגי היהדות לסמכות פרשנית מהימנה ביותר של מצוות התורה ונתפס בעצם כממשיכו הישיר של משה רבנו, קבע ב'ספר המדע' שלו, את התנאים שבהתקיימם יזכה האדם ביכולת להתנבא, ואין בין התנאים האלה כל רמז לזמן הנבואה - אחרי או לפני חורבן המקדש וכו'.

בספר נוסף שכתב, 'אגרות תימן', אומר הרמב"ם כי אין ספק שהנבואה תחזור לישראל ואף קובע את זמנה: "אין ספק שחזרת הנבואה היא הקדמת המשיח". בהמשך לכך, הרמב"ם גם קובע כי הנבואה היא אחד מיסודות הדת - "הא-ל מנבא את בני האדם" כלומר הופך אותם לנביאים, ומכאן נובע שבכל דור עשוי להימצא אדם שהא-ל העניק לו את יכולת הנבואה. הרמב"ם אף מפרט אחת לאחת את תכונותיו הייחודיות של הנביא בדורו ואין זה המקום לפרטן. די בכך אם נאמר כי הרבי מליובאוויטש עומד בכל התנאים הללו - והעובדות מדברות בעד עצמן.      

נבואות שהתקיימו

הרבי מליובאוויטש חזה את כל העתיד לקרות: את כשלונם העתידי של 'הסכמי אוסלו' וכל מגמות 'השלום' המדומה של קברניטי ישראל; את הסכנה הכבדה ליושבי ארץ ישראל ממסירת שטחים של ארץ ישראל לידי הפלסטינאים כמו מסירת חבל עזה. בהכללה ובאופן פרטני, הרבי מליובאוויטש, חזה בעצם את כל 'הקונספציות השגויות' והבלבול הישראלי שהובילו רק לחיזוקם של הפלסטינאים - והיום גם ל'מלחמת לבנון השנייה' ול'החזרת שטחים' נוספת, במסגרת ה'התכנסות' שזומם ראש הממשלה הנוכחי אהוד אולמרט.

נבואות נוספות שהתקיימו כלשונן: הרבי ניבא את התפרצותה של מלחמת קוריאה, ואת תוצאותיה,- מלחמת עולם לא תהיה.

הרבי ניבא, למשל, גם את התפרצותה של 'מלחמת יום הכיפורים': כאשר ממשלת ישראל הביטה בשאננות בהתפתחויות הצבאיות בגבולות מצרים סוריה, הרבי מליובאוויטש קרא להגביר את לימודי התורה בקרב ילדים, בנמקו זאת במשפט, "מפי עוללים ויונקים ייסדתי עוז להשבית אויב ומתנקם". מה פתאום "אויב ומתנקם" בימי 'שלום'? - אלא שהרבי ראה את המצב לעומקו וכוח הנבואה הראה לו בבירור את העתיד להתרחש. יתרה מזו: בערב פריצתה של 'מלחמת יום הכיפורים', כשראש הממשלה דאז גולדה מאיר והמטכ"ל דחו אפשרות של מלחמה עם מצרים וסוריה, הרבי מליובאוויטש הורה למזכירו לפרסם את התחזית הבאה - ואם תרצו את הנבואה הבאה: "בכל המלחמות שהיו לעם ישראל בכל תולדותיו, יצאו היהודים כשידם על העליונה - וכך יהיה גם עתה". איך ידע? - ידע כי ניחן בכוח הנבואה.

הרבי מליובאוויטש הוכיח מכבר את יכולתו לראות למרחוק ולחזות את העתיד, כאשר ניבא, למשל, את מפולת הקומוניזם ופתיחת שערי ברית המועצות שנים אחדות לפני שהדבר קרה. נבואה נוספת של הרבי מליובאוויטש, התקיימה ב'מלחמת המפרץ הראשונה'. הרבי הורה לתושבי ארץ-ישראל שלא להיבהל וקבע כי גם בעת נפילת הסקאדים, "ארץ ישראל היא המקום הכי בטוח בעולם". ואמנם, בניגוד גמור לשיקוליו של פיקוד העורף ולפחדיו של חלק ניכר בציבור הישראלי, לא נהרג בימי המלחמה ההיא אף ישראלי מטילי ה'סקאדים' של סאדאם חוסיין, למעט יהודי אחד ע"ה שנפטר מהתקף לב.

 הרבי ומחדלי ממשלות ישראל

לאחר 'מלחמת ששת הימים', הרבי הזהיר את מדינאי ישראל, שאסור לישראל להחזיר ולו גם שעל מהשטחים שהוחזרו לעם ישראל. הרבי קבע כי 'מלחמת ששת הימים' הייתה מלחמת מצווה - לישראל לא הייתה ברירה אלא להילחם במדינות ערב, כיוון שהן הכריזו בגלוי על כוונתן להשמיד את היהודים ולחסל את מדינתם.

בהמשך, הרבי ניבא כל צעד של ממשלות ישראל והזהיר מפניו, שנים רבות לפני שהוחלט עליו. כך, למשל, הרבי הזהיר כבר בשנת 1974, מפני כוונתה של ישראל להחזיר לערבים את חברון - צעד שממשלת נתניהו ביצעה 23 שנה לאחר מכן - בשנת 1997. באותה נבואה, דיבר הרבי מליובאוויטש על כוונותיה העתידיות של אחת מממשלות ישראל להחזיר שטחים מיהודה ושומרון - וזאת 32 שנה לפני שראש הממשלה הנוכחי אהוד אולמרט, החל לדבר על ה'התכנסות' ביהודה ושומרון!    

ברבות משיחותיו, הרבי מליובאוויטש הזהיר מפני כוונות ממשלות ישראל השונות לרצות את ארה"ב. בשנת 1975, הרבי מליובאוויטש הזהיר מפני ריצוי זה בדברים מפורשים, המתייחסים בפרטיהם ל'מפת הדרכים' של הנשיא בוש. הרבי אמנם לא נקב בשמה של תכנית זו, אך את פרטיה תיאר גם תיאר.

בשנת 1979, הרבי מליובאוויטש הזהיר מפני מסירת סיני למצרים, וזאת זמן רב לפני שבוצעה. "בעקבות הוויתורים על סיני ואוצרות הנפט הטמונים בו, תוותר ישראל גם על שטחי ארץ ישראל ותמסור אותם לפלסטינאים". ניבא וידע מה ניבא.

 הרבי גם הזהיר שוב ושוב נגד האמון התמים של העם בישראל ב'הסכמי אוסלו'. גם כאן התנבא הרבי וקבע כלהלן: "המחדל של מלחמת יום הכיפורים, הוא כאין וכאפס בהשוואה למחדל הנורא של הסכמי אוסלו". להוותנו, גם נבואה-אזהרה זו נתממשה לנגד עינינו. עתה כבר הכל יודעים ש'הסכמי אוסלו' עיוורו את עיני הציבור בישראל שוחר השלום במשך שנים רבות, והעניקו לפלסטינאים הצדקה פוליטית בינלאומית לשלול כל אפשרות של שלום עם ישראל ולחתור גלויות להשמדתה. מי שמבקש הוכחות לכך, מתבקש להיזכר בעמדת החמאס לאחר שנבחר להרכבת הממשלה הפלסטינית: הכרזה פומבית שאינו מוכן להכיר בקיומה של ישראל; בהגברת בלימוד בבתי הספר החמאסיים, שיש להטביע את הישראלים בים; בחתירה  להקמת מדינה פלסטינאית לא לצד ישראל אלא במקומה - מהירדן עד הים.

 כשדובר על 'אוטונומיה' לערביי ישראל, הרבי מליובאוויטש השמיע נבואה נוספת: למעשה, אמר, פירושה של האוטונומיה כבר מתחילת דרכה, היא הליכה מהירה לקראת שלטון מלא לערבים על כל שטחי יהודה, שומרון ועזה.

 עזה כבר נמסרה. האם ח"ו יהודה ושומרון כבר בדרך?