הפתרון המעשי

הדרך לשלום אמיתי

"השמועות על "שלום" מעוררות את התיאבון של גוים למלחמה"

הרבי שליט"א מלך המשיח למר רון נחמן:

"צריך לדבר עם האנשים בארץ הקודש, שהם יפרסמו בכל מקום שכל השמועות, שרחמנא ליצלן, רוצים להחזיר איזה שטחים, אין להם כל יסוד, בהווה ובמעשה. ואדרבה, יחזיקו בכל השטחים האלו, וברוב שמחה, וזה יהיה מתוך שלום, ובדרכי נועם. אתה הבנת מה שאמרתי? - צריך להשאיר ביד ישראל את כל השטחים, כל הדיבורים על "שלום" אינם קשורים עם שלום כלל וכלל, אדרבה, דיבורים אלו מעוררים אצל הערבים את כל הענין של אינתיפדה וכל הדברים האלו שאינם רצויים כלל וכלל, בגלל שהם שומעים מהאנשים בארץ הקודש שאפשר "להתפלפל" בזה, ולהרוויח משהו בזה וכו' וכו'. וכדי להחזיק בכל השטחים אין צורך בשום תיגרה ושום מלחמה, אדרבה, שמועות אלו (על החזרת שטחים) הם מחזקים כל אלו שאין רוצים במנוחה ובשקט"(מקור: http://hageula.com/vid/malkeinu/15039.htm

מתוך הספר 'לכל אדם מגיעה תשובה' - להצצה

הפתרון והדרך לשלום אמיתי

"לדעת כל מומחי הבטחון, חובה לסיים את הפעולה שנועדה להסיר את הסכנה לבטחונם של היהודים..בכל ארץ ישראל לגבולתיה, כדי שבני ישראל יוכלו לחיות במצב של 'ושכבתם ואין מחריד'.. אסור להשאיר את הפעולה באמצע.. יש לעשות כפי שאומרים מומחי הצבא, התורה קובעת שבעניני בטחון צריכים להתנהג ע"פ חוות דעתם של המומחים לענייני בטחון, כשם שבעניני רפואה צריכים להתנהג ע"פ חוות דעתם של הרופאים"

""הבא להורגך, השכם להורגו"

הרבי לא רק ניבא, אלא גם הציע פתרונות שיובילו לשלום אמת, שביסודן אמת עתיקה אחת: הדרך היחידה לשלום וביטחון, היא בקיום הוראת חז"ל-  "הבא להורגך, השכם להורגו". רק דרך זו תמנע את הערבים מלפגוע ביהודים. רק דרך זו תביא לשלום אמיתי.

כאן פרש הרבי את ראיית העתיד שלו והסביר פעם אחר פעם את הגלום במשפט חז"ל 'הבא להורגך השכם להורגו"- ישראל ניצבת היום על פרשת דרכים היסטורית. אם ממשלותיה יתמידו בוויתורים לערבים, הללו יתבססו, יתחזקו, יתחמשו ויפתחו בעתיד במלחמת שמד נגד ישראל. זו המציאות. ישראל לא רוצה בה. ישראל לא פתחה עד כה באף אחת מהמלחמות. לעומת זאת, כל מלחמותיה נכפו עליה - ובכללן 'מלחמת לבנון השנייה' שאנו בעיצומה.

להמשך לתוכן ומגזין מתחדש - לחצו

האם זה אומר כי נגזר עלינו לעמוד ב'מלחמת נצח' - כהשאלה המפורסמת, "הלנצח תאכל חרב"?

הדבר ייחכן, אומר הרבי , כיוון שהדבר אינו תלוי בנו אלא בשכנינו הערבים. הם אומרים גלויות שכוונתם להשמיד את ישראל (וראה את הקואליציה הנוכחית איראן-סוריה-חיזבאללה) אך יש לעניין גם צד חיובי. דווקא ההשלמה עם האפשרות הקשה של 'מלחמת נצח', אומר הרבי מליובאוויטש, עשויה להביא את השלום: כשהערבים יכירו בכך שישראל לעולם לא תיכנע להם; שלעולם לא תוותר על שטחיה ולעולם תהא מוכנה לשלם כל מחיר על עמידתה בעקרונותיה הקיומיים, או אז יש סיכוי שהערבים יתחילו להבחין בנחישותה האמיתית של ישראל ובסופו של דבר ישאפו להתאים עצמם לכוח עמידתה הנחוש ויתחילו לשאוף להגיע עמה להסכמי שלום אמיתיים.       

יתרה מזו: עמידה איתנה ועקבית של ישראל על זכויותיה, תגביר את הסיכוי שאותו חלק בעולם השואף לשלום אמיתי, יתחזק וילחץ על העולם הערבי לראות בשלום עם ישראל, אפשרות מעשית.

  ארצות הברית מעוניינת בטובת ארץ ישראל, כי הצד שכנגד הם הערבים, והערבים הם נגד ארצות הברית. הם מעוניינים שלארצות הברית לא תהיה הצלחה אלא איראן וכיוצא בה יצליחו".

ארץ ישראל  לעם ישראל

כדי שכל האמור לעיל אכן יקרה, אומר הרבי מליובאוויטש, עלינו להאמין קודם כל שהארץ אמנם שייכת לנו - אך לא בשל 'כוחנו ועוצם ידינו' או משום שאנו מדינאים מוכשרים וכיוצא באלה - אלא קודם כל משום שהארץ הובטחה בתורה לזרעו של אברהם אבינו, לעם ישראל לדורותיו.

 עלינו לדעת בעצמנו ולהבהיר לעמים החיים סביבנו, כי אחיזתם בחלקים של ארץ ישראל היא זמנית בלבד ונתפסת כ'גזל', שהוא אחד האיסורים הבולטים ביותר ב'שבע מצוות בני נח' שאומות העולם מחויבות בהן. אם השתלטותם של הערבים על חלקים מארץ ישראל היא סוג של 'גזל' והגזל נאסר עליהם - מובטח לנו על פי עקרונות הצדק האלוקי והטבעי כאחת, כי ה'גזלנים' יגורשו ויחזירו את ה'גזל' לבעליו החוקיים.

 גירושם של הערבים מהאדמה הגזולה, לא יבוצע ע"י בשר ודם אלא בכוחות אלוקיים. הדבר מודגש בהסברו של ספר 'הזוהר' על הפסוק "...ולאחוז בכנפות הארץ": הקב"ה ינער את הארץ כאדם המנער את טליתו. מי ששייך לארץ ישראל - יישאר בה. מי שלא שייך - ינוער.

 אומות העולם, מוסיף הרבי מלובאוויטש, בעיקר אלה הרוצות בשלום עולמי, יסייעו לעם ישראל בתהליך זה, כפי שנאמר בפסוק, "והיו מלכים אומנייך ושרותיהם מניקותייך". יישובה של ארץ ישראל רק ע"י יהודים, ייהפך עם השנים לאחת ממטרותיו של העולם - בין אם הדבר יתבטא בהצבעות באו"ם ובין אם בסיוע צבאי, מדיני או מוסרי.

 נשיאי ארצות הברית לא רוצים לתת לאיראן ולסוריה להתפשט, כי הם נגד ארצות הברית, לא פחות מאשר נגד ארץ ישראל, ואולי עוד יותר".

 'תנו לצה"ל לנצח"-הביטחון לידי הצבא

 הרבי מליובאוויטש חוזר ומדגיש כי רק אנשי הצבא חייבים להכריע בעניינים בטחוניים. מומחים צבאיים אלה, אומר הרבי מליובאוויטש, מבינים יותר מאחרים כיצד מנצחים ומנחילים את ארץ ישראל ליהודים באופן מלא ומוחלט, בעניין כה חשוב, אומר הרבי מליובאוויטש, אין לסמוך על מדינאים גרידא, העלולים לקבל החלטות ממניעים נפשיים כגון פחד או יוקרה וכו'. כאן יש לסמוך רק על אנשי הצבא, המבקשים מטבעם למלא משימות כגון כיבוש הארץ, עד השלמתן.

אדרבא: כל הימנעות מהשלמת הבטחה מלאה של בטחונה, תביא למלחמה נוספת. רק השלמץת הפעולה תצדיק את הקרבנות הרבים שדרך זו תבעה, ובעת ובעונה אחת תמנע קרבנות נוספים.

כל מסירת שטחים לערבים, נתפסה ותיתפס אצלם כחולשה ותעודד אותם לצאת במלחמה נוספת נגד ישראל. יישומה של מסקנה זו של הרבי מליובאוויטש, מתבטא ממש לנגד עינינו: כיום אין לאיש ספק, כי איראן והחיזבאללה לא היו מתכוננים למלחמת חיסול נגד ישראל, אילמלא היו תופסים אותנו כ'חלשים' בעקבות נטייתנו למסור לפלסטינאים שטחי מולדת. נקודתית, אין ספק כי 'מלחמת לבנון השנייה' לא היתה פורצת, אלמלא הערבים תפסו אותנו כחלשים, בעקבות מסירתו של חבל עזה לפלסטינאים.

 הרבי מליובאוויטש בקרב עמו הוא חי, לכן מרבה להתייס לפחדנים המבקשים לוותר על שטחי ארץ ישראל, אם מפחד מפניח שכנינו הערבים ואם כדי לרצות את הגויים, מסיבה זו, הרבי מליובאוויטש חוזר ומזהיר שאין להתרגש מפחדנים אלה או להתייחס לדבריהם.

עלינו לראות באנשי הצבא מבצעים שליחות אלוקית שתהא דרך לגאולה הכללית - זו שאנו כל כך נכספים אליה, בין בלא יודעין ובין ביודעין.

פעולות מיוחדות לזכות, סגולה ושמירת החיילים והתושבים מתוך אמונה וביטחון בביאת המשיח והגאולה האמיתית והשלימה:

בדיקת מזוזות ותפילין -שלום הבית והדרים בו - רכישת אות בספר תורה- מצוה וסגולה לשמירה והגנה - למוד התורה-תורת הנגלה ותורת הפנימיות - לימוד ענייני גאולה ומשיח - כותבים לעיצה וברכה לרבי שליט"א מליובאוויטש ע"י 'אגרות הקודש' - "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז להשבית אוייב ומתנקם" - התחזקות במצוות –צדקה, נרות שבת קודש, כשרות ועוד