יום שישי - כב אדר שני

הפרה הראשונה של משה והפרה העשירית של מלך המשיח

"אפרה של הפרה האדומה הראשונה, שעשה משה, נשאר "למשמרת" עד הפרה העשירית, שאותה יעשה מלך המשיח (ראה רמב"ם הלכות פרה אדומה ספ"ג).

פרה זו "קיימת" לעולם – ממנה נתקדשו כל הפרות, ואפרה נגנז ל"משמרת תמיד"- לעתיד"

(משיחת הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח – במדבר פי"ט, ובפירוש מהרז"ו).

להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת  וואטסאפ  ל - 972.50.7108770