מוצאי שבת קודש – ליל כד אדר שני

לעתיד לבוא עשיית הפרה האדומה תהיה ע"פ אהרן הכהן

"כשיבוא משיח צדקנו יעשה הוא פרה אדומה, הפרה העשירית מהפרה שעשה משה (רמב"ם הלכות פרה אדומה ספ"ג).

ויש לומר, שכיון ש"משה ואהרון עמהם", הרי כל פרטי העבודה דפרה אדומה יהיו על ידי אהרן.

שכן, אף שעשיית הפרה הראשונה היתה על ידי אלעזר בן אהרון מפני שעשיית הפרה באה לכפר על חטא העגל, שנעשה על ידי אהרן, ואין קטיגור נעשה סניגור.

אבל לעתיד לבוא, שאז יושלם לגמרי תיקון חטא העגל, לא שייך טעם זה, וממילא בודאי יעשה אהרן את הפרה ולא יוותר על עשייתה."

(משיחת הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח- פרשת כי תשא תשמ"ז – לא מוגה)       

להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת  וואטסאפ  ל - 972.50.7108770