'קצרים' במשיח וגאולה-מתחלף יום יום

להצטרפות לרשימת תפוצה בווטסאפ - לחצו

 • הגאולה תלוי'ה דוקא ב"מעשינו ועבודתינו" בזמן הגלות

  "העבודה להביא את הגאולה צריכה להיות ב"שרית עם אלקים ועם אנשים ותוכל - לעשות דירה בתחתונים, ולהכין את העולם להגאולה – אמנם באופן ד"שרית עם אלקים ועם אנשים", להלחם עם ההעלם והסתר דעולם, אבל באופן ד"ותוכל",...

  קראו עוד
 • הפרה הראשונה של משה והפרה העשירית של מלך המשיח

  "אפרה של הפרה האדומה הראשונה, שעשה משה, נשאר "למשמרת" עד הפרה העשירית, שאותה יעשה מלך המשיח (ראה רמב"ם הלכות פרה אדומה ספ"ג).פרה זו "קיימת" לעולם – ממנה נתקדשו כל הפרות, ואפרה נגנז ל"משמרת תמיד"- לעתיד"(משיחת הרבי שליט"א מליובאוויטש...

  קראו עוד
 • לעתיד לבוא עשיית הפרה האדומה תהיה ע"פ אהרן הכהן

  "כשיבוא משיח צדקנו יעשה הוא פרה אדומה, הפרה העשירית מהפרה שעשה משה (רמב"ם הלכות פרה אדומה ספ"ג).ויש לומר, שכיון ש"משה ואהרון עמהם", הרי כל פרטי העבודה דפרה אדומה יהיו על ידי אהרן.שכן, אף שעשיית הפרה הראשונה היתה...

  קראו עוד
 • עוד מעט ויגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ-מוכרח לנצל היום כל רגע

  "אף שנאמר בדרא דעקבתא דמשיחא, "כי לא בחפזון תצאו" (ישעיה נב, יב), הדברים אמורים כשתתחיל הגאולה והיציאה מהגלות בפועל, מה שאין כן ברגעים האחרונים דימי הגלות.אדרבה, בימי הגלות, כל רגע ורגע מתגדל ערכו יותר ויותר, שכן...

  קראו עוד
 • יום הולדת הרבנית הצדקנית חיה מושקא ע"ה שניאורסאהן

  הגאולה תהיה בשכר נשים צדקניות שבאותו הדור"בנוגע לגאולה העתידה לבוא נאמר "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות",גאולה זו תהיה בשכר נשים צדקניות שבאותו הדור, כמאמר רז"ל (מדרש זוטא רות): אין הדורות נגאלים אלא בשכר...

  קראו עוד
 • אין צורך בצום להבאת הגאולה

  "במענה על ההצעה לקבוע צום לזירוז הגאולה, והשאלה האם נכון הדבר לעשותו ענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:"שיטת חב"ד שלא לצער בני ישראל בצום כיוצא בזה (מלבד כשמוכרח ואין ברירה כלל וכלל), מה שאין כן בכלל בנידון דידן. אזכיר...

  קראו עוד