יום ראשון – כד אדר שני

עוד מעט ויגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ-מוכרח לנצל היום כל רגע

"אף שנאמר בדרא דעקבתא דמשיחא, "כי לא בחפזון תצאו" (ישעיה נב, יב), הדברים אמורים כשתתחיל הגאולה והיציאה מהגלות בפועל, מה שאין כן ברגעים האחרונים דימי הגלות.

אדרבה, בימי הגלות, כל רגע ורגע מתגדל ערכו יותר ויותר, שכן "עוד מעט ויגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ" (שבת קנא, ב),

ולכן ההכרח לנצל כל רגע ורגע באופן היותר מועיל."

(משיחת הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח –אגרות קודש חלק יג עמ' תמד)

להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת  וואטסאפ  ל - 972.50.7108770