יום שני - כה אדר שני

יום הולדת הרבנית הצדקנית חיה מושקא ע"ה שניאורסאהן

הגאולה תהיה בשכר נשים צדקניות שבאותו הדור

"בנוגע לגאולה העתידה לבוא נאמר "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות",

גאולה זו תהיה בשכר נשים צדקניות שבאותו הדור, כמאמר רז"ל (מדרש זוטא רות): אין הדורות נגאלים אלא בשכר נשים צדקניות שיש בדור",

ובפרט על פי המבואר בכתבי האריז"ל, שדור הגאולה העתידה הוא גלגול של הדור שיצא ממצרים,

ועל פי זה, הנשים הצדקניות שבדורנו שבזכותן נגאלים, הן הן הנשים הצדקניות שבזכותן יצאו ממצרים."

(משיחת הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח- פרשת בא ופרשת בשלח ה'תשנ"ב)

להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת  וואטסאפ  ל - 972.50.7108770