יום שלישי - כו אדר שני

אין צורך בצום להבאת הגאולה

"במענה על ההצעה לקבוע צום לזירוז הגאולה, והשאלה האם נכון הדבר לעשותו ענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

"שיטת חב"ד שלא לצער בני ישראל בצום כיוצא בזה (מלבד כשמוכרח ואין ברירה כלל וכלל), מה שאין כן בכלל בנידון דידן. אזכיר על הציון".

(משיחת הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח - בית חיינו מס' 85)

להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת  וואטסאפ  ל - 972.50.7108770